OnGood

Member

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ""ФОМА

.ngo .ong
Kyiv, Kyiv, Ukraine

Headquarters

Kyiv, Kyiv, Ukraine

Contact

Mr VLADYSLAV DIKHANOV
Hnata Yury Str., 11/39
Kyiv, Kyiv, 03148
Ukraine

+380 50 331 5885

[email protected]

President

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ""ФОМА focuses on Education Refugees Religion and is headquartered in Kyiv, Kyiv, Ukraine.

Member Profile Pages

  • foma.ngo

    ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ""ФОМА

  • foma.ong

    ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ""ФОМА